Kim jesteśmy?
ELMAT Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającym się w Polsce producentem w branży telekomunikacji światłowodowej (w tym FTTx), regularnie notującym roczne przyrosty sprzedaży rzędu kilkudziesięciu procent. Przedsiębiorstwo istnieje na polskim rynku już od 1993 roku.  W skład Grupy wchodzi spółka ELMAT Sp. z o.o., FIBRAIN MEXICO oraz spółka FIBRAIN Sp. z o.o., będąca jednocześnie marką, którą sygnowana jest większość produktów firmy. 
 
Lata 2011-2013 zaznaczyły się w rozwoju firmy przełomowymi wydarzeniami – otwarciem Centrum Produkcyjno-Laboratoryjnego w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym AEROPOLIS SSE S-1, S-2 k. Rzeszowa i uruchomieniem jednej z najnowocześniejszych w Europie produkcji kabli światłowodowych. Tak dynamiczny rozwój możliwy był przede wszystkim dzięki postawieniu na wiedzę i innowacje – firma posiada świetnie wyposażone laboratorium kwalifikacyjno-rozwojowe (na bieżąco rozbudowywane, by sprostać rosnącym wymaganiom rynku), na szeroką skalę współpracuje też z czołowymi uczelniami w Polsce (m.in. WAT i UMCS) oraz zagranicznymi przy opracowywaniu nowych produktów i technologii, z naciskiem na technologie fotoniczne, które wg. Komisji Europejskiej są kluczowe dla utrzymania konkurencyjności gospodarki UE. Jako pionier komercjalizacji fotoniki w Polsce, firma była jednym z inicjatorów założenia Klastra Fotonicznego i aktywnie działa na rzecz usprawnienia transferu technologii między polskimi uczelniami, a przemysłem.
 
Konsekwencją rozwoju opartego na innowacjach jest szybki wzrost znaczenia firmy na rynkach międzynarodowych - tak unijnych jak i Afryki, Ameryki Południowej i Północnej, czego odbiciem jest m.in. otwarcie w 2012 r. oddziału w Meksyku, gwałtownie rosnąca wartość eksportu czy też współpraca z największymi światowymi koncernami produkującymi pasywną infrastrukturę światłowodową.